Α’ Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Α’ Λυκείου είναι ειδικά διαμορφωμένο ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Η Α’ Λυκείου αποτελεί μια κρίσιμη τάξη, καθώς ο μαθητής καλείται από το Γυμνάσιο να ενσωματωθεί στη πραγματικότητα του Λυκείου και να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.

Πρόγραμμα σπουδών – Α’ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Άλγεβρα
3
Γεωμετρία
2
Φυσική
2
Χημεία
2
Έκθεση
2
Αρχαία (προαιρετικά)
2
Διαγωνίσματα / Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη
2
ΣΥΝΟΛΟ
15