Β’ Λυκείου – Ομάδα Θετικών Επιστημών

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Β’ Λυκείου της ομάδας θετικών επιστημών είναι ειδικά διαμορφωμένο ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Στη Β’ Λυκείου τίθενται οι σωστές βάσεις, ώστε ο μαθητής να καλύψει όλα τα προϋπάρχοντα κενά στα εξεταζόμενα μαθήματα, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επόμενης τάξης.

Βασικό πρόγραμμα – Β’ Λυκείου – Ομάδα Θετικών Επιστημών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά
4
Φυσική
3
Χημεία
2
Νεοελληνική Γλώσσα
2
Διαγωνίσματα / Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη
2
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
12
Πρόγραμμα προετοιμασίας για τη Γ’ Λυκείου

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Μαθηματικά
1
Φυσική
1
Χημεία
1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
15

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ

Βιολογία
1
Φυσική
1
Χημεία
1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μαθηματικά
1
Α.Ο.Θ.
1
Α.Ε.Π.Π
1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
15